Om projektet

Fashion Earth Alliance – Vocational Excellence and Enterprise, förenande insatser för utbildning, policyreformer och hållbarhet inom mode-, textil- och klädindustrin (FEA-VEE) är ett Erasmus+ – Center of Vocational Excellence-projekt med projketpartners som möjliggör interaktioner och utbyten mellan Yrkesutbildningsanordnare på olika nivåer och inom olika branschrepresentanter.

Varför

Projektet har sitt ursprung i två huvudsakliga identifierade behov:

Vad?

FEA-VEE bidrar till att locka fler unga människor till textil-, kläd- och modesektorn och utbilda dessa till att bli  kvalificerad arbetskraft för mode-textilbranschens behov av arbetskraft. Projektet kommer också att hjälpa till att utveckla gröna, cirkulära och hållbara ekonomiska modeller inom textil-, mode- och klädindustrin.

Hur?

Vem?

Vårt

partnerskap