Om projektet

Om

projektet

akgrunden till projektet är bristen på kunnig personal inom textil- och modebranschen. På grund av de senaste decenniernas massiva nedläggning har sektorn förlorat sin attraktivitet för unga människor, som ett resultat av detta har textilföretagen svårare att attrahera nya talanger, särskilt med digital kompetens.

Projektet svarar på behovet av en grön och hållbar omställning av textilindustrin i kontrast till den snabba konsumtionsindustrin vi ser idag.

Mode anses vara en av de mest förorenande industrierna, delvis på grund av de senaste trenderna med ”snabba köp” och en ökad konsumtion.

Små och medelstora företag och dess ägare, arbetstagare måste därför öka deras kompetens inom hållbart mode, för att främja den gröna omvandlingen av sektorn. Dessa kompetenser bör utvecklas redan under yrkes- och universitetsutbildningen av framtida textilarbetare som anses vara bland de mest förorenande industrierna både vad gäller produktion och efterföljande bortskaffande.

Mål

FEA-VEE bidrar till att attrahera fler unga människor  inom  mode-, textil- och klädsektorerna, på så sätt bidrar projektet till att utbilda ny arbetskraft som är yrkesutbildning erkänd, skicklig och kompetent för 2000-talets arbetsbehov. Dessa personer kommer utbildas utifrån en arbetsbaserad utbildningsmodell och lärlingsutbildningar i direkt kontakt med branschen.

Vidare syftar projektet till att utvecklingen av mode-, textil- och klädsektorerna ska bli grönare, cirkulär, och baseras på hållbara ekonomiska modeller. Utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Vidare  vill FEA-VEE etablera en reformväg för grönt entreprenörskap för att införliva hållbarhetsaspekter i entreprenöriell planering samtidigt som man främjar entreprenörskap genom entreprenöriella färdigheter och kompetenser bland studenter inom utbildningsinstitutioner, organisationer.

FEA-VEE-projektaktiviteter  kommer fokusera på att skapa innovativa utbildningsmaterial för lärare och utbildare inom textilsektorn. Dessutom kommer projketet att utforma en  transnationell digital samarbetsplattform för att matcha studenter och arbetstagare med utbildnings- och praktikmöjligheter i hela Europa.

Slutligen kommer projektet anordna kortare kurser för studenter, dessa kommer hållas i Tyskland och Spanien, för att öka studenternas kompetenser och främja utbytet mellan partnerländerna.

Projektet vänder sig huvudsakligen till tre målgrupper: