За проекта

Проект: Fashion Earth Alliance – Vocational Excellence and Enterprise united for training, policy reform and sustainability in the fashion, textiles and apparel industries (FEA-VEE) се изпълнява по програма Erasmus+ – Centre of Vocational Excellence от партньорство, което има за цел да насърчи връзките и обмена между бизнеса и доставчиците на професионално обучение на различни нива.

Защо?

Проектът е резултат от следните набелязани проблеми в сектор мода и текстил:

Какво?

Проект FEA-VEE ще подпомогне привличането и обучението на повече млади хора в сектор текстил, облекло и мода, които да се превърнат в по-квалифицирана работна ръка. Освен това, проектът ще спомогне за разработването на зелени и устойчиви икономически модели в сектора.

Как?

Кой?

Нашето

партньорство