Σχετικά με το έργο

Το Fashion Earth Alliance – Vocational Excellence and Enterprise united for training, policy reform and sustainability in the fashion, textiles and apparel industries (FEA-VEE) είναι ένα έργο Erasmus+ -Κέντρο Επαγγελματικής Αριστείας- που συνδυάζει ένα μείγμα εταίρων και επιτρέπει την αλληλεπίδραση και τις ανταλλαγές (κινητικότητες) μεταξύ παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφόρων επιπέδων και εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Γιατί;

Το έργο δημιουργήθηκε με βάση δύο κύριες ανάγκες:

Τι;

Το FEA-VEE συμβάλλει στην προσέλκυση περισσότερων νέων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της μόδας και στην κατάρτιση ενός πιο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες των εν λόγω βιομηχανιών σε εργατικό δυναμικό. Επίσης, θα συμβάλει στην ανάπτυξη πιο πράσινων, κυκλικών και βιώσιμων οικονομικών μοντέλων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, της μόδας και της ένδυσης.

Πως;

Ποιοι;

Η

σύμπραξή μας