Σχετικά με το έργο

Σχετικά

με το έργο

Η δημιουργία του έργου οφείλεται στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας. Λόγω του μαζικού κλεισίματος των τελευταίων δεκαετιών, ο τομέας έχει χάσει την ελκυστικότητά του για τους νέους και σήμερα οι εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να προσελκύσουν νέα ταλέντα, ιδίως με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Από την άλλη πλευρά, το έργο ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μια πράσινη και βιώσιμη μετάβαση της κλωστοϋφαντουργίας. Η μόδα θεωρείται μια από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες, εν μέρει λόγω των πρόσφατων τάσεων όπως η γρήγορη μόδα.

Οι ΜΜΕ και οι (μελλοντικοί) εργαζόμενοι των ΜΜΕ πρέπει να αναπτύξουν περισσότερες ικανότητες στον τομέα της πράσινης μόδας, προκειμένου να ενισχύσουν τον πράσινο μετασχηματισμό του τομέα. Οι ικανότητες αυτές θα πρέπει να αποκτώνται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής και πανεπιστημιακής κατάρτισης των μελλοντικών εργαζομένων στην κλωστοϋφαντουργία, η οποία θεωρείται από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες τόσο από την άποψη της παραγωγής όσο και από την άποψη της μετέπειτα διάθεσης.

Στόχοι

Το FEA-VEE συμβάλλει στην προσέλκυση περισσότερων νέων ανθρώπων στους τομείς της μόδας, της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης και, ως εκ τούτου, στην παραγωγή νέου εργατικού δυναμικού αναγνωρισμένου από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εξειδικευμένου και ικανού για τις εργασιακές ανάγκες του 21ου αιώνα, το οποίο εκπαιδεύεται μέσα στο χώρο εργασίας σε άμεση σύνδεση με τη βιομηχανία.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη πιο πράσινων, πιο κυκλικών και βιώσιμων οικονομικών μοντέλων στον τομέα της μόδας, της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και πιο ηθικών και επικεντρωμένων στις αξίες του δίκαιου εμπορίου.

Γενικότερα, το FEA-VEE επιθυμεί να δημιουργήσει μια πορεία μεταρρύθμισης της πολιτικής για την πράσινη επιχειρηματικότητα και για την ενσωμάτωση των ανησυχιών της αειφορίας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, ενώ παράλληλα προωθεί την επιχειρηματικότητα μέσω των νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς και τις επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες του εργατικού δυναμικού εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μετά την αποφοίτηση ως μέρος της δια βίου μάθησης.

Η σύμπραξη του έργου FEA-VEE, θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Επιπλέον, προβλέπεται η υλοποίηση μιας διακρατικής πλατφόρμας συνεργασίας για την αντιστοίχιση φοιτητών και εργαζομένων με ευκαιρίες κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, ορισμένοι εταίροι θα αναλάβουν τη διοργάνωση σύντομων μαθημάτων κινητικότητας για φοιτητές που θα πραγματοποιηθούν στη Γερμανία και την Ισπανία.

Το έργο απευθύνεται κυρίως σε τρία target groups: