Η σύμπραξή μας

Η

σύμπραξή μας

Το FEA-VEE συνδυάζει ένα μείγμα εταίρων που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και τις ανταλλαγές μεταξύ παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφορετικών επιπέδων και εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Η σύμπραξή μας αποτελείται από 12 εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Σουηδία, Βουλγαρία, Ισπανία και Ρουμανία).

Ελλάδα - Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι ένας έμπειρος πάροχος κατάρτισης τόσο σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης όσο και σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά επιμελητήρια στην Ελλάδα. Αριθμεί περισσότερα από 20.000 μέλη. Συνεργάζεται στενά με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης. Φέρει μια εκτεταμένη εμπειρία και βαθύτερη γνώση της πραγματικότητας και των αναγκών των target groups, ενώ υποστηρίζει την πρόσβαση σε ένα διευρυμένο δίκτυο, είτε μέσω της πρόσβασης σε επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο, είτε μέσω της δυνατότητας διάδοσης λύσεων έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του δικτύου επαφών και ενδιαφερόμενων φορέων. Το TIHC διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία μέσω χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και προσφέρει μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, τις κοινωνικές δεξιότητες, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τη γεωργία, την κυκλική οικονομία κ.λπ. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα τελευταία 3 χρόνια ήταν τα MED, Erasmus+, ΕΤΠΑ, Εθνική Χρηματοδότηση, Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ

Ελλάδα - Επιμελητήριο Φθιώτιδας

Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου από το 1948 και αποτελεί υποχρεωτική ένωση εμπόρων, βιομηχάνων, βιοτεχνών και επαγγελματιών του αντίστοιχου Νομού. Εδρεύει στη Λαμία και είναι μέλος του EuroChambers. Μέλη του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας είναι όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 9.500 περίπου. Κύριος και διαρκής στόχος του Επιμελητηρίου είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Ο ρόλος του Επιμελητηρίου είναι κυρίως παρεμβατικός, επιχειρηματολογικός και συμβουλευτικός.
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας αναπτύσσει διαρκώς ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Προσπαθεί να αποτελέσει έναν ευέλικτο μηχανισμό παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες και υποστήριξη στα μέλη του.
Με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον των μελών του, το Επιμελητήριο επενδύει στη συνεχή βελτίωση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών του, οι οποίες περιλαμβάνουν
- Στατιστικές αναφορές σχετικά με τους τύπους και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που εδρεύουν στο νομό Φθιώτιδας
- Εκθέσεις σχετικά με τη ζήτηση ελληνικών προϊόντων από ξένες επιχειρήσεις
- Διοργάνωση διαλέξεων, συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων της περιοχής
- Συμβουλές εμπειρογνωμοσύνης
- Διατηρεί βάση δεδομένων των εξαγωγέων
- Παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών
- Παρέχει πληροφορίες για διεθνείς εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
- Συλλέγει και παρέχει πληροφορίες για την οικονομία ξένων κρατών και τους τρόπους διείσδυσης στις αγορές τους
- Μεριμνά για την ενημέρωση των μελών του για διακηρύξεις - δηλώσεις - οικονομικά θέματα - θέματα αγοράς - φορολογικά θέματα
- Προωθεί τις επιχειρήσεις μέλη του μέσω της διαδικτυακής του πύλης
Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω δράσεων δια βίου μάθησης και εξειδίκευσης συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων μελών του και τις βοηθά να γίνουν ανταγωνιστικές στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Στόχος του είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με την υγιή επιχειρηματική ενασχόληση και την ανάπτυξη νέων προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κινητικότητας, καθώς έχει υλοποιήσει μια σειρά από project στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση και τους Ανθρώπους στην Αγορά Εργασίας (PLM) του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci και αργότερα του ERASMUS+.

Ελλάδα - ΑΚΜΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ΕΕΚ στην Ελλάδα και ένας από τους 7 μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα δραστηριοποιείται σε 7 πόλεις σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος, Χαλκίδα), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 60% του συνολικού τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα και παρέχοντας μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, των επιπέδων 3-5 του EQF. Κάθε χρόνο εγγράφονται περίπου 14.600 ενεργοί σπουδαστές με σκοπό να σπουδάσουν σε μία από τις 107 ειδικότητες, σε περισσότερα από 340 εργαστήρια σε 14 διαφορετικούς τομείς.
Στον τομέα των σπουδών μόδας, η ΑΚΜΗ Α.Ε. έχει δημιουργήσει την πρώτη Σχολή Ομορφιάς και Μόδας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς και έμπειρους Beauty Experts (αποκλειστική συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή μόδας Βρεττό Βρεττάκο). Κάθε χρόνο, οι σπουδαστές της συμμετέχουν σε μεγάλες επιδείξεις και εκδηλώσεις μόδας, αποκτώντας πρακτική εμπειρία και μια ρεαλιστική ματιά στη βιομηχανία της μόδας. Το ΑΚΜΗ Α.Ε είναι ένα από τα 10 Ινστιτούτα Μόδας παγκοσμίως, που επιλέχθηκαν να στείλουν τους εκπαιδευόμενούς τους για εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Swarovski Manufaktur.
Μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων του, το AKMI είναι εταίρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αριστεία, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Εκπαίδευσης. Από το 2020, κατέχει τη θέση του Εθνικού Σημείου Επαφής της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Τέλος, έχει βραβευτεί ως "Ο πιο καινοτόμος πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη" από την EVSW 2022.

Ισπανία - BCC - Επιμελητήριο Βαρκελώνης

Το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Υπηρεσιών και Ναυσιπλοΐας της Βαρκελώνης (BCC), ως διατομεακός φορέας εκπροσώπησης, συγκεντρώνει οικονομικούς φορείς από όλους τους τομείς δραστηριότητας. Ο θεσμός εκπροσωπεί περίπου 420.000 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτοαπασχολούμενων, επιχειρηματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων από την πόλη της Βαρκελώνης και τις απομακρυσμένες περιοχές.
Μεταξύ των επιχειρηματικών υπηρεσιών και της εταιρικής του δραστηριότητας, το BCC προσφέρει υπηρεσίες διεθνοποίησης, εμπορικές αποστολές, εκπαιδεύσεις και ανάπτυξη ικανοτήτων, υποστήριξη τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας και καινοτομίας, λύσεις μάρκετινγκ και υποστήριξη σε διοικητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες (άδειες, μητρώο, (ψηφιακά) πιστοποιητικά κ.λπ.). Ως Εμπορικό Επιμελητήριο και Οργανισμός Υποστήριξης Επιχειρήσεων, το BCC υποστηρίζει σθεναρά τις ΜΜΕ, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες από τον τομέα της μόδας, του λιανικού εμπορίου και της κλωστοϋφαντουργίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων. Επιπλέον, διαθέτει μακροχρόνια τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων στους τομείς από καινοτομία, ΤΠΕ, διεθνοποίηση, μάρκετινγκ, επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Ισπανία - UPC - Πολυτεχνείο της Καταλονίας

Η INTEXTER είναι μια βασική μονάδα του Πολυτεχνείου Καταλονίας (UPC), με τη δική της λειτουργική δομή. Οι δραστηριότητές της απευθύνονται στην ενθάρρυνση της έρευνας και της βιομηχανικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και σε άλλους συναφείς τομείς.
Οι δραστηριότητες της INTEXTER καλύπτουν δύο συμπληρωματικούς τομείς που εκτείνονται από την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και διαδικασιών έως τη δημιουργία των καταλληλότερων μηχανισμών για να ανοίξουν νέοι τρόποι τεχνολογικής μεταφοράς και συνεργασίας με τη βιομηχανία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς της κλωστοϋφαντουργίας μέσω έργων έρευνας και ανάπτυξης. Ένας άλλος στόχος της INTEXTER είναι η κατάρτιση τεχνολόγων και ερευνητών, η οποία γίνεται, μεταξύ άλλων, με την παροχή διαλέξεων στα διδακτορικά μαθήματα.
Από τεχνικής και επιστημονικής άποψης, η INTEXTER διαθέτει ευρεία εμπειρία σε όλη την αλυσίδα αξίας της κλωστοϋφαντουργίας. Το κύριο μέρος της έρευνας που διεξάγεται αφορά το σχεδιασμό, την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών παραγωγής. Οι ερευνητικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή ειδικών τεχνικών μέτρησης για την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών κλωστοϋφαντουργίας γενικά, την πορεία προς την κυκλική οικονομία και την ψηφιοποίηση της κλωστοϋφαντουργίας.

Βουλγαρία - EFC - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μόδας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μόδας (European Fashion Council - EFC) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της μόδας και του σχεδιασμού μόδας παγκοσμίως. Πρόκειται για μια ένωση είκοσι χωρών που βρίσκονται κυρίως στην Ευρώπη. Ο οργανισμός ιδρύθηκε στις 19 Μαΐου 2007 στο Σπίτι-Μουσείο "Hindliyan", στην Παλιά Πόλη της Φιλιππούπολης της Βουλγαρίας από τις ακόλουθες 11 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Νορβηγία, Ουκρανία.

Βουλγαρία - PCCI - Επιμελητήριο Πλόβντιβ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Φιλιππούπολης (ΕΒΕΠ) (επαν)ιδρύθηκε το 1990 ως ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο. Αποτελεί κορυφαίο οργανισμό υποστήριξης των επιχειρήσεων στη Νοτιοκεντρική Περιφέρεια της Βουλγαρίας. Παρέχει διάφορες επιχειρηματικές υπηρεσίες και συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών/εξαγωγών, την τελωνειακή νομοθεσία, συμβουλές σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες και το νομικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, τις αναζητήσεις αγορών και εταίρων, τις καινοτομίες.

Το Επιμελητήριο του Plovdiv είναι αναγνωρίσιμος εταίρος σε διάφορα διεθνή προγράμματα συνεργασίας και σε διάφορες τοπικές πρωτοβουλίες υπέρ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Είναι ιδρυτής και μέλος διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων για την υποστήριξη του τουρισμού, των τοπικών τροφίμων, του κρασιού και του πολιτισμού, της περιφερειακής ανάπτυξης.

Το Επιμελητήριο διοργανώνει ενεργά εκδηλώσεις επιχειρηματικής συνεργασίας και επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, φιλοξενεί ξένες επιχειρηματικές αντιπροσωπείες, διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδεύσεις στους τομείς της χρηματοδότησης, των καινοτομιών, της βιώσιμης οικονομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της υγείας και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας

Ρουμανία - RFC – Ρουμανικό Συμβούλιο Μόδας

Το ROMANIAN FASHION COUNCIL, που ιδρύθηκε το 2015 στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και ασχολείται με την παραγωγή εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων μόδας, δημιουργεί πολύπλοκες συνδέσεις με γνωστούς και νέους σχεδιαστές, με κατασκευαστές ρούχων, με προμηθευτές πρώτων υλών και αξεσουάρ, με ερευνητικά ινστιτούτα, με πανεπιστήμια τεχνών.

Όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης στο σχεδιασμό μόδας, στην παραγωγή και στην προώθηση συλλογών μόδας, οι οποίες πρέπει να είναι φτιαγμένες με τα υψηλότερα πρότυπα και με υψηλό επίπεδο καινοτομίας και αυθεντικότητας, με διεθνή προβολή.

Ρουμανία - UAD – Πανεπιστήμιο Τέχνης και Σχεδίου

Το University of Art and Design Cluj-Napoca (UAD) είναι δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των τεχνών. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Επιστημονικής Έρευνας και λειτουργεί σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα της εκπαίδευσης και τον τομέα των δημόσιων ιδρυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Πανεπιστημιακού Χάρτη. Μετά το 2011, το UAD κατατάχθηκε ως πανεπιστήμιο διδασκαλίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Γερμανία - ITKAM – Ιταλο-Γερμανικό Επιμελητήριο

Το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο για τη Γερμανία (ITKAM), το οποίο ιδρύθηκε το 1911 σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο ως μη κερδοσκοπική ένωση επιχειρηματιών και επαγγελματιών, αναγνωρίζεται από την ιταλική κυβέρνηση βάσει του νόμου της 1.7.1970, αρ. 518.

Το ITKAM είναι μια διμερής ένωση που δραστηριοποιείται στις αγορές της Ιταλίας και της Γερμανίας για την προώθηση και την αύξηση των οικονομικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Είναι παρόν στη Γερμανία με τρεις επιχειρησιακές έδρες (Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Λειψία), αρκετά γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ιταλία και ένα γραφείο στη Βιέννη (ITKAM Austrian Desk).

Γερμανία - VDMD - Δίκτυο Γερμανών Σχεδιαστών Μόδας και Κλωστοϋφαντουργίας

Ποιο ΠΝΕΥΜΑ μας οδηγεί:

Είμαστε συνεργάτες, οραματιστές, σύμβουλοι

για τα μέλη μας, τα σχολεία, τους φοιτητές, τους σχεδιαστές, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις ενώσεις, τα πρακτορεία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την πολιτική.

Αναλύουμε, παρουσιάζουμε, εξετάζουμε

τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις με την TrendResearchTeam, τα εποχιακά Future Concepts, Color Cards και Trend Pulse. Διοργανώνουμε εβδομαδιαία podcasts και συναντήσεις zoom με μέλη και συνεργάτες σε εμπορικές εκθέσεις.

Εκπαιδεύουμε μέσω του mentoring lab με εργαστήρια, διαλέξεις, σεμινάρια δια ζώσης, modules, διαδικτυακά σεμινάρια, φροντιστήρια και Knowledge  Transfer Days

Είμαστε συνδεδεμένοι με τη Γερμανική Ημέρα Σχεδιασμού (DT) – με το συμβούλιο ομιλητών και με τις ειδικές επιτροπές του Γερμανικού Πολιτιστικού Συμβουλίου (DKR), με το συμβουλευτικό συμβούλιο του KünstlerSoziaKasse (KSK) με την επιτροπή προσφυγών του KSK, με το Συμβούλιο για την Τέχνη και το Σχεδιασμό (CKD), με τη Συμμαχία για τα βιώσιμα υφάσματα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και με τις σχετικές επιτροπές βραβείων σχεδιασμού.

Έχουμε λάβει διακρίσεις ως

Σχεδιαστής της χρονιάς, Σχεδιαστές για βιώσιμες συλλογές, Fashion Courage Man, Ευρωπαίοι πρεσβευτές του σχεδιασμού.

#ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ.

Σουηδία - SENSUS

Η Sensus είναι ένας σύνδεσμος σπουδών που υποστηρίζει ομάδες και συλλόγους σε όλη τη χώρα μέσω παιδαγωγικών μεθόδων. Σκοπός της είναι να συμβάλει στη μάθηση και την ανάπτυξη της ομάδας. Η Sensus υποστηρίζει την ομάδα με βάση τις ανάγκες της, αλλά συμβάλλει επίσης στη δικτύωση τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.